Showing all 7 results

Här är Haidar. Han är född 2006 och kommer från Syrien.

Hans modersmål är arabiska.

Haidar bor på Dalhem.

Han går på Raus Planterings skola.

Haidar gillar att spela fotboll.